TOÁN LỚP 1

TOÁN LỚP 1

star (7)

Education | 23.4MB | Update: 2019-07-04 | Version: 1.0.1 | Requires: Android4.1 or later

Price: $0
Explanation
Description

The No.1 store for free apps, games & videos. 20,000+ users downloaded TOÁN LỚP 1 latest version on 9Apps for free every week! The app can be the quickest one to play if you get used to it. This hot app was released on 2019-07-04. You can see more apps release recently on 9Apps.
Phần mềm Toán lớp 1 mô phỏng chương trình học toán theo sách giáo khoa Toán lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phần mềm
TOÁN LỚP 1
hoàn toàn miễn phí giúp hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình.
TOÁN LỚP 1
cung cấp tất cả các bài học theo chương trình toán lớp 1 của bộ giáo dục.
TOÁN LỚP 1
minh hoạ các bài tập một cách trực quan và sinh động giúp các em mau chóng hiểu bài và ham thích làm bài tập.
Chức năng
TOÁN LỚP 1
:

TOÁN LỚP 1
hiển thị nội dung của từng bài học trong sách.

TOÁN LỚP 1
tóm lược toàn bộ kiến thức chương trình toán lớp 1.

TOÁN LỚP 1
cung cấp nhiều bài tập thú vị và tăng ham thích làm bài tập của trẻ .

TOÁN LỚP 1
với các bài tập thú vị, tính điểm và khuyến khích, khen ngợi trẻ khi hoàn thành bài tập.

TOÁN LỚP 1
với giao diện sinh động, hình ảnh trực quan, thích thú giúp trẻ học tập nhanh chóng, dễ dàng.
Phần mềm bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1 của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh rèn luyện, ôn tập các kiến thức trên lớp.
TOÁN LỚP 1 có nhiều dạng bài giúp trẻ rèn luyện tư duy, sáng tạo.
Các dạng toán bao gồm:
- Cộng/trừ trong phạm vi 10 (biểu thức 1 phép tính, 2 phép tính)
- So sánh (so sánh 2 số, so sánh 2 biểu thức)
- Tìm số thích hợp
- Điền dấu thích hợp trong một biểu thức
Đây là phiên bản đầy đủ với toàn bộ bài học trong sách Toán lớp 1.
Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thể thay thế hoàn toàn sách giáo khoa.
Chân thành cảm ơn các bạn đã sử dụng, mọi đóng góp và ủng hộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theo địa chỉ sau: tamanitgroup@gmail.com
Grade 1 Math software simulates the math curriculum according to the Grade 1 Math textbook of the Ministry of Education and Training.
GRADUATE 1
software is completely free to support learning for children who are going to 1st grade and 1st grade, to help parents with less difficulties in teaching their children.
GRADE 1
provides all lessons under the education department's first grade math program.
GRADE 1
illustrates the exercises visually and vividly to help them quickly understand and appreciate exercises.
Function
GRADE 1
:

GRADE 1
showing the content of each lesson in the book.

GRADE 1
summarizes the entire grade 1 math program knowledge.

GRADE 1
provides lots of interesting exercises and increases your child's interest in homework.

GRADE 1
with interesting exercises, scoring and encouraging, praising children when completing assignments.

GRADE 1
with a lively interface, intuitive images, fun to help children learn quickly and easily.
The software adheres to the Ministry of Education's grade 1 Math textbook program, helping students practice, reviewing classroom knowledge.
GRADE 1 MATHS has many types of exercises to help children practice thinking and creating.
Math forms include:
- Add / subtract in range 10 (expression 1 calculation, 2 calculations)
- Compare (compare 2 numbers, compare 2 expressions)
- Find the appropriate number
- Fill in the appropriate mark in an expression
This is the full version with the entire lesson in Math Grade 1 books.
The software only supports learning and cannot replace textbooks completely.
Thank you very much for using, donating and supporting the team to help us continue to improve this product at the following address: tamanitgroup@gmail.com

Guess what!! This top Education app is just 23.4M. According to experience, it can be seen that people enjoy hanging on this amazing app. 9Apps also provides other hot Education apps(games) for android mobile phone. Play your favorite Android games and use your favorite Android apps right from your computer with 9Apps. Play Bigger!

What's new

- Toàn bộ chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1
- Gồm các bài tập với các đề thi lý thú và thú vị
- Giao diện đơn giản dễ sử dụng, dễ hoc

Rate
Rate it Thanks!