Lahat ng Paglabas
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.233.1.2
  92.3MB
  2022-08-03
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.232.1.1
  92.3MB
  2022-07-22
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.232.1.1
  90.0MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.231.0.3
  94.4MB
  2022-07-06
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.231.0.3
  92.2MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.230.0.2
  92.9MB
  2022-06-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.230.0.2
  90.6MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.229.0.2
  92.8MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.229.0.2
  90.5MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.228.1.2
  92.1MB
  2022-05-31
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.228.1.2
  89.8MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.227.0.2
  91.9MB
  2022-05-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.227.0.2
  89.6MB
  2022-05-10
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.226.0.1
  89.7MB
  2022-05-10
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.226.0.1
  87.4MB
  2022-05-10
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.225.0.2
  88.3MB
  2022-04-25
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.225.0.2
  86.0MB
  2022-04-11
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.224.0.1
  88.0MB
  2022-04-11
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.224.0.1
  85.8MB
  2022-03-25
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.223.1.1
  88.1MB
  2022-03-25
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.223.1.1
  85.8MB
  2022-03-18
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.222.0.2
  85.3MB
  2022-03-18
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.221.0.4
  87.6MB
  2022-02-28
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.221.0.4
  85.4MB
  2022-02-11
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.220.0.4
  78.0MB
  2022-02-11
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.220.0.4
  75.7MB
  2022-02-02
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.219.0.6
  77.6MB
  2022-01-21
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.218.0.3
  81.8MB
  2022-01-19
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.218.0.3
  79.5MB
  2021-12-20
  APK
  Picture
 • Candy Crush Saga
  Candy Crush Saga 1.217.0.3
  81.7MB
  2021-12-20
  APK
  Picture