WiFiMap (Free WiFi)

3.45 (2021)

Lối sống | 3.4MB

Mô tả của

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: tiếng Anh, 中 中 中 中 中 中 正 正 正 正 简体简体
Bạn có nghĩ mạng 3G chậm không?
Bạn có nghĩ rằng bạn có thể có kế hoạch dữ liệu không giới hạn là lãng phí tiền?
Bạn có muốn biết là khôngCó bất kỳ wifi mở xung quanh bạn?
Sau đó, bạn phải thử wifimap!
Wifimap Biết yêu cầu của bạn!
Wifimap cung cấp cho bạn hai chế độ tìm kiếm sau.
Chế độ radarCho phép bạn có được các điểm WiFi khả dụng khi bạn cần kết nối với mạng.
Chế độ kính thiên văn cho phép bạn có được các điểm WiFi ổn định hơn xung quanh bạn khi bạn đã có kết nối mạng.
LƯU Ý: Vui lòng đảm bảo bậtGPS của bạn để có được thông tin chính xác hơn khi bạn sử dụng ứng dụng này.

Show More Less

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật:

Phiên bản hiện tại: 2.0.16

Cần có Android: Android 2.3 or later

Rate

(2021) Rate it
Share by

Đề xuất cho bạn