أخبار الشرقية

3.8 (691)

Tin tức và Tạp chí | 5.1MB

Mô tả của

Đông News là ứng dụng đầu tiên quan tâm đến tin tức về tỉnh phía đông và Zagazig từ tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Để có được thông tin cần thiết
Ứng dụng này cung cấp dịch vụ tin tức quan trọng trong yêu thích của bạn bất cứ lúc nào xa Tin tức được tự động gia hạn và xóa chúng trong tuần. Đi đâu vào tối nay và các nguồn tin tức khác là một loạt các tờ báo, tạp chí, trang web và trang chính thức của chính phủ. Sự phóng đại và tuân thủ các đạo đức xã hội tốt.

Show More Less

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật:

Phiên bản hiện tại: 2.4

Cần có Android: Android 5.0 or later

Rate

(691) Rate it
Share by

Đề xuất cho bạn