Share Karo: File Transfer App icon

Share Karo: File Transfer App

2.16.9_UD for Android
4.2 | 50,000,000+ Lượt cài đặt

Daily Tools Team

Mô tả của Share Karo: File Transfer App

Sharekaro Lite là một ứng dụng siêu chia sẻ. Vui lòng sử dụng Chia sẻ Karo Lite ngay!
🌟 Sharekaro Lite là một ứng dụng truyền tệp nhanh. Bạn có thể sử dụng Chia sẻ Karo Lite để chia sẻ tệp, chia sẻ ứng dụng, chia sẻ video và chia sẻ tất cả mà không cần Internet. Chia sẻ nó với tất cả bạn bè của bạn ngay bây giờ!
Chỉ có bốn bước Bạn muốn chia sẻ
Bước 3⃣: Quét mã QR
Bước 4⃣: Nhấp vào Gửi Gửi
BR> - Chuyển thư thư mục tệp chia sẻ
❌ chia sẻ các tệp không cần internet
- Không cần dữ liệu di động và Wi -Fi để chia sẻ chuyển nhượng
rất dễ sử dụng, rất hữu ích để chia sẻ
- Kết nối dễ dàng Thông qua mã QR cho mục đích chia sẻ
- dễ dàng tiếp tục chuyển bị gián đoạn, bạn có thể tiếp tục chia sẻ nó mà không bắt đầu lại
- dễ dàng gửi bất cứ nơi nào và mọi lúc Thiết bị của bạn
-Bạn có thể phân tích các kho lưu trữ cục bộ để làm sạch các tệp vô dụng
-find File nhanh hơn với tìm kiếm và duyệt đơn giản
📃 Chuyển tất cả các loại tệp
-Chuyển tất cả các loại FIL es với nhiều thiết bị
- Chia sẻ video, chia sẻ ứng dụng, chia sẻ nhạc, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ tệp, v.v. Ứng dụng của chúng tôi và chia sẻ những gì bạn muốn chuyển mà không cần đăng nhập vào ứng dụng chia sẻ này.
Để khám phá người dùng gần đó và chia sẻ các tệp hiệu quả hơn, Sharekaro Lite cần một số quyền như vị trí, lưu trữ, camera, v.v.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Ấn Độsharekaro88@gmail

Thông tin bổ sung

 • Danh mục:
  Liên lạc
 • Phiên bản mới nhất:
  2.16.9_UD
 • Đã cập nhật:
  2024-01-21
 • Kích thước:
  37.1MB
 • Yêu cầu:
  Android 4.1 or later
 • Nhà phát triển:
  Daily Tools Team
 • ID:
  share.sharekaro.pro
 • Available on:
 • Share Karo: File Transfer App
  Share Karo: File Transfer App 2.15.39_UD
  35.3MB
  2023-11-23
  APK
  Picture
 • Share Karo: File Transfer App
  Share Karo: File Transfer App 2.13.69_UD
  28.9MB
  2023-09-05
  APK
  Picture
 • Share Karo: File Transfer App
  Share Karo: File Transfer App 2.13.69_AM
  27.1MB
  2023-05-16
  APK
  Picture